Βασικοί Πυλώνες

Οι Βασικοί μου Πυλώνες είναι:

1) Η απόκτηση Αποτελεσματικότητας στον Προφορικό Λόγο έχοντας:

– Διάδραση με το κοινό σας

– Σωστή και αποτελεσματική Γλώσσα σώματος

– Σωστή Διαχείριση χρόνου

2) Η Επαγγελματική ανέλιξη καθώς θα είστε σε θέση:

– Να αυξήσετε τις πωλήσεις σας

– Να κάνετε αποτελεσματικές παρουσιάσεις σε εταιρικό περιβάλλον

– Να έχετε Πειθώ στον λόγο σας             

3) Η Προσωπική σας ανάπτυξη και αυτοβελτίωση

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα θέματα που έχω διδάξει είναι τα πιο κάτω:

  • Train the Trainers
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης
  • Γλώσσα του σώματος
  • Public Speaking                     
  • Τεχνικές Ρητορικής
  • Presentation Skills