Η Μέθοδος “Speak Like a Leader”

Πολλές γυναίκες αισθάνονται άβολα ή ανασφαλείς κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας ομιλίας.

Το σεμινάριο για δημόσια ομιλία θα βοηθήσει μια γυναίκα να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να μιλάμε αυτοπεποίθηση, ανεξαρτήτως της θέσης της στην κοινωνία και να αντιμετωπίζει με σιγουριά κάθε πρόκληση που προκύπτει κατά την εμφάνισή της σε κοινό.

Η δεξιότητα αυτή θα βοηθήσει την κάθε γυναίκα να πετύχει επαγγελματική ανέλιξη, προσωπική ανάπτυξη καθώς και σημαντική επέκταση του δικτύου της (Networking).

Πώς θα σε μεταμορφώσει το πρόγραμμα αυτό;

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, στοχεύουμε να σε καταρτίσουμε στη δημόσια ομιλία ώστε να σου παρέχει μείζονες δεξιότητες.

Αν είσαι μία γυναίκα που επιθυμείς να αποκτήσεις:

Α) δεξιότητες επικοινωνίας  

Β) αυτοπεποίθηση ξεπερνώντας την οποιαδήποτε ανασφάλεια της έκθεσης στο κοινό

Γ) επαγγελματική ανέλιξη – αύξηση εισοδήματος

Δ) δεξιότητες διαπραγμάτευσης

Ε) αυξημένη δυνατότητα δικτύωσης

ΣΤ) αυξημένες πωλήσεις

Ζ) προσωπική ανάπτυξη

Η) καλύτερες επαγγελματικές & προσωπικές σχέσεις,

Τότε, το πρόγραμμα «SpeakLikeaLeader» είναι για σένα!

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για γυναίκες που θέλουν να προετοιμάζουν μια δημόσια ομιλία στον ελάχιστο δυνατό χρόνο

Με ποιους τρόπους θα τα πετύχεις;

1ο κομμάτι: Κτίσιμο αυτοπεποίθησης

• Εφαρμόζοντας τεχνικές για να ξεπεράσεις το φόβο και τις ανησυχίες σου για τη δημόσια ομιλία

• Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα παρουσιάζεις την ομιλία σου μπροστά σε ομάδες με αυτοπεποίθηση

• Εφαρμόζοντας τεχνικές χαλάρωσης για τη διαχείριση άγχους

2ο κομμάτι: Τεχνικές Δημόσιας Ομιλίας

• Μαθαίνοντας τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής δημόσιας ομιλίας (δομή, περιεχόμενο)

• Δημιουργώντας συναρπαστικές παρουσιάσεις με διάδραση και αλληλεπίδραση με το κοινό σου

• Κερδίζοντας την 1η εντύπωση του κοινού σου

• Εφαρμόζοντας σωστά τη Γλώσσα Σώματος για να μαγνητίζεις το κοινό σου

3ο κομμάτι: Απόκτηση Νοοτροπίας Ηγέτη

• Μαθαίνοντας στην πράξη τεχνικές που θα σε κάνουν να μιλάς σαν ηγέτες μαγνητίζοντας το κοινό σου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • teacher

  Γυναίκες που στοχεύουν να γίνουν Εκπαιδεύτριες ή είναι ήδη Εκπαιδεύτριες και επιθυμούν να ξεκινήσουν να υλοποιούν τις δικές τους παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις.

 • woman

  Γυναίκες, στελέχη επιχειρήσεων που καλούνται να μιλήσουν συχνά δημόσια και χρειάζεται να κατέχουν τεχνικές άμεσης απόδοσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η προετοιμασία δεν είναι εφικτή.

 • saleswoman

  Σε οποιανδήποτε γυναίκα επιθυμεί να καλλιεργήσει δεξιότητες δημόσιας ομιλίας ώστε να ενισχύσει τις ικανότητές της στην ηγεσία,  διαπραγμάτευση και προώθηση / πώληση προϊόντων ή και υπηρεσιών

 • businesswoman

  Σε Πωλήτριες σε διάφορους κλάδους της Οικονομίας, όπως στο Real Estate, στο Μάρκετινγκ, στις Ασφαλίσεις, στο Λιανικό Εμπόριο.

 • businesswoman (1)

  Σε οποιανδήποτε υποψήφια επιθυμεί να διεκδικήσει μια θέση εργασίας και θέλει να μάθει πώς να «πουλήσει» σωστά τον εαυτό της.

Πώς υλοποιείται

Μεσαίας Διάρκειας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη Μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Έχει διάρκεια 21 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε έξι 3,5 ωρες συναντήσεις.

Έναρξη: 23/05/24

Λήξη:   27/06/2024

Κόστος*: €600 (*Το πρόγραμμα αυτό επιχορηγείται από την ΑΝΑΔ)

– Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €420

– Τελικό Κόστος ανά συμμετέχουσα €180

Όλα τα μαθήματα θα βιντεοσκοπούνται