Υπηρεσίες

Α) Εταιρικές Εκπαιδεύσεις

Μέχρι στιγμής, έχουν εκπαιδευτεί από εμάς περισσότερα από 600 στελέχη εταιρειών στην Κύπρο και στο Εξωτερικό στο πρόγραμμα «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης»,  πρόγραμμα που είναι επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ).

Τα άτομα έχουν ήδη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων Επιπέδου 5, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης, μπορούν να υλοποιηθούν και Ενδοεπιχειρησιακά και είναι 100% επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα θέματα που μπορούν να προσφερθούν είναι τα πιο κάτω:

  • Public Speaking                     
  • Train the Trainers
  • Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης
  • Γλώσσα του σώματος
  • Τεχνικές Ρητορικής
  • Presentation Skills

Συζητήστε τις ανάγκες τις δικές σας ή της εταιρείας σας επικοινωνώντας μαζί μου ΕΔΩ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Β) Προγράμματα Κατάρτισης διά ζώσης & Online για όλους

Τα επόμενα σεμινάρια είναι τα εξής:

Μεσαίας Διάρκειας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη Μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Έχει διάρκεια 21 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε εξι 3.5 ωρες συναντήσεις.

Έναρξη: 25/09/2024

Λήξη:   30/10/2024

Κόστος*: €600 (*Το πρόγραμμα αυτό επιχορηγείται από την ΑΝΑΔ)

– Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €420

– Τελικό Κόστος ανά συμμετέχουσα €180

Όλα τα μαθήματα θα βιντεοσκοπούνται

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.